Ptaki powracające na wiosnę

Ptaki powracające na wiosnę

⭐⭐ Gwiazdeczki ⭐⭐ zapoznały się z wyglądem i nazwami ptaków 🕊️🦜🦅 wracających do Polski 🇵🇱 wiosną. 🌷🌸🌷

Dzieci rozbudziły swoje zainteresowania przyrodnicze, 🦋🌳🌼 pobudziły wyobraźnię przez muzykę, 🎶 słowo, 🔠 ruch🤸‍♂️ oraz działalność plastyczną. 🖐️✂️🎨🖍️

Przedszkolaki rozwijały umiejętności liczenia, 🧮 dodawania ➕ i odejmowania, ➖ porównywania liczebności zbiorów. 🔢👆⚖️