Psycholog

Psycholog

Cena: wliczone w koszt czesnego

Okres przedszkolny jest czasem intensywnych zmian i bardzo dynamicznego rozwoju. Przez te kilka lat w życiu dzieci, należy otoczyć je wyjątkową troską. W naszym przedszkolu opiekę nad dziećmi sprawują nie tylko nauczyciele, lecz nad prawidłowym rozwojem dzieci czuwa także psycholog.

Oto kilka z elementów nad którymi pracuje psycholog z naszymi dzieciakami:
 • rozpoznawanie możliwości i potrzeb dziecka oraz umożliwienie ich zaspokojenia
 • prowadzenie obserwacji dzieci dotyczącej oceny funkcjonowania różnych sfer podlegających rozwojowi
 • wspieranie mocnych stron dziecka
 • prowadzenie zajęć terapeutycznych (w formie indywidualnej, grupowej)
 • wspomaganie dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi podczas zajęć grupowych
 • konstruowanie opinii psychologicznych na temat zaobserwowanego funkcjonowania dziecka
 • współpraca z nauczycielami w celu inicjowania różnych form pomocy dzieciom
 • wspieranie nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu trudności wychowawczych
 • organizowanie konsultacji indywidualnych dla rodziców
 • współpraca z rodzicami dzieci poprzez wymianę informacji na temat pracy z dzieckiem w przedszkolu i w domu
 • współpraca z instytucjami lub osobami zajmującymi się leczeniem, rehabilitacją, diagnozowaniem w celu kompleksowego niesienia pomocy dzieciom.