Przyroda

Przyroda

Przyroda 🌳🐌🐞🐝 jest dla dziecka 👧👦 w wieku przedszkolnym najłatwiej dostępnym i niewyczerpalnym źródłem przeżyć, wiedzy i bezpośrednich doświadczeń. 🙌💚 Wszelkie zjawiska i procesy w przyrodzie mogą być niezastąpionym bodźcem do wszechstronnego rozwoju. 🧠💡😊

Dlatego przyzwyczajamy dzieci do bycia uważnym obserwatorem 🔎🔭👀 otaczającej rzeczywistości pełnej zwierząt, 🦋🦗🐠 roślin, 🌿🌾🌺 zachodzących zjawisk 🌅🌠oraz zależności między nimi. ☺️