Przygotowania do konkursu oratorskiego

Przygotowania do konkursu oratorskiego

Kolejny rok w Szkole TAK realizujemy projekt oratorski, którego zwieńczeniem jest Konkurs Oratorski. W projekcie tym uczniowie mierzą się z trudną sztuką przemawiania. 🙂

Nasi uczniowie uczą się wypowiadania swoich myśli w jasny sposób, zrozumiały dla słuchaczy. Ćwiczą dykcję i sposób formułowania treści. Zwracają uwagę na gestykulację, mowę ciała oraz prezencję.

W ostatnią środę odbyły się pierwsze warsztaty z emisji głosu, w których uczestniczyli mówcy broniący lub oskarżający bohaterów legend. 🙂

Zajęcia prowadził zaprzyjaźniony z nami pan Krzysztof Jarota, aktor Opolskiego Teatru Lalki i Aktora.

Uczniowie uzyskali wiele cennych wskazówek dotyczących zachowania w trakcie publicznych wystąpień. Pan Krzysztof uświadomił im, że nie tylko ważne jest to, co mówimy, ale również istotne jest, jak patrzymy na słuchaczy oraz jak zapanować nad ciałem.

Cały pakiet ćwiczeń, to zadanie domowe na następne spotkanie. 😉