Przegląd poezji patriotycznej

Przegląd poezji patriotycznej

Ten plakat, „Poezja jest rosą…”, jest utworem zależnym „Blissful dew” twórcy Niranjan Ramesh, wykorzystanym na podstawie licencji CC BY. Plakat „Poezja jest rosą” jest również udostępniony na podstawie licencji CC BY przez Towarzystwo Alternatywnego Kształcenia.

Zapraszamy uczniów klas IV, V, VI do udziału w szkolnym przeglądzie poezji patriotycznej.

27 października w trakcie obchodów Święta Niepodległości chętni recytatorzy będą mieli możliwość zaprezentowania wybranych przez siebie utworów. Występ może być wzbogacony rekwizytami lub podkładem muzycznym.

W trakcie prezentacji jury dokona wyboru dwojga recytatorów , którzy reprezentować będą naszą szkołę w XII edycji Konkursu Recytatorskiego Poezji Patriotycznej w Muzeum Śląska Opolskiego.

Chęć uczestnictwa prosimy zgłaszać swoim nauczycielom języka polskiego do 15 października.