Edukacja włączająca

Edukacja włączająca

Przedszkole TAK pragnie stać się miejscem, gdzie będą mogły bawić się i uczyć nie tylko dzieci w pełni sprawne, ale również takie, które potrzebują pomocy i wspierania rozwoju. Uważamy, że taka koegzystencja przynosi korzyści wszystkim dzieciakom.

Dlatego też przez cały czas podejmujemy działania, aby nie tylko włączyć dzieci z autyzmem lub pokrewnymi zaburzeniami rozwoju do grupy rówieśniczej, ale również dostosować otoczenie, metody pracy i warunki do potrzeb wszystkich dzieci.

Koncepcja edukacji włączającej wychodzi z założenia, że wszystkie dzieci mają prawo uczyć się w placówkach ogólnodostępnych, rozwijając poczucie pełnej przynależności do zbiorowości przedszkolnej i szkolnej.

Jednakże to nie dziecko należy zmieniać i przystosowywać do systemu edukacji, ale to sam system i środowisko powinny wychodzić naprzeciw indywidualnym potrzebom wszystkich dzieci. Włączanie nie oznacza więc asymilacji, czyli podciągania wszystkich dzieci do jednego wzorca. Podstawową zasadą edukacji włączającej powinna być elastyczność, tzn. uznanie, że dzieci mogą uczyć się w różnym tempie, a zadaniem nauczyciela jest wspieranie ich nauki w sposób dostosowany do ich zróżnicowanych potrzeb, uzdolnień i tempa rozwoju. Naszym zdaniem to założenie powinno leżeć u podstaw jakiejkolwiek edukacji. Także inne rozwiązania zawierające się w koncepcji edukacji włączającej z korzyścią wpływają na rozwój wszystkich dzieci, nie tylko tych potrzebujących większego wsparcia.

Przestrzeń Przedszkola TAK jest zaaranżowana w taki sposób, by maksymalnie ograniczyć ilość bodźców, które mogłyby rozpraszać uwagę naszych przedszkolaków.

Postawiliśmy na minimalizm w aranżacji naszych wnętrz. Zrezygnowaliśmy z większości ozdób, pochowaliśmy zabawki, uporządkowaliśmy sposób komunikacji za pomocą naszych tablic informacyjnych. Ujednoliciliśmy kolorystykę ścian i wyposażenia.

Postanowiliśmy wspomóc naszą komunikację z dziećmi, wprowadzając piktogramy, czyli obrazkowe odpowiedniki konkretnych słów. Uczymy je także uproszczonego języka migowego.

Piktogramy, czyli komunikacja obrazkowa

Codziennie w każdej grupie wspólnie z przedszkolakami układamy piktogramowy plan dnia. Dzieci mają do niego dostęp przez cały dzień, dzięki temu wiedzą, co tego dnia ich czeka i w jakiej kolejności. W ten sposób wprowadzamy do opartego na „tu i teraz” życia małych dzieci porządek i przewidywalność, co przekłada się na ich wysokie poczucie bezpieczeństwa, stymuluje ich samodzielność i obowiązkowość.

Koncepcja edukacji włączającej to dla nas jedna z wielu dróg do uczynienia oferowanej przez nas edukacji przedszkolnej jeszcze skuteczniejszą.

Oto niektóre korzyści płynące z realizacji postulatów tej koncepcji w placówce przedszkolnej:
  • nastawienie na indywidualne podejście do każdego dziecka i znalezienie odpowiednich środków i metod na realizację jego potrzeb,
  • rozwijanie w dzieciach wzajemnego szacunku do siebie, tolerancji i zrozumienia dla inności tzn. odmiennych zachowań, atutów, słabości,
  • zabawa oraz nauka w przejrzystej i estetycznej przestrzeni, która nie przytłacza i nie męczy dojrzewającego układu nerwowego dziecka.