Projekty z języka angielskiego w klasach szóstych

Projekty z języka angielskiego w klasach szóstych

Praca w domu nie oznacza odpoczynku, czasem to okres nawet bardziej wytężonej pracy. Na języku angielskim nasi szóstoklasiści pracowali metodą projektu. Byli podzieleni na grupy, w których mieli za zadanie opracować fragment filmu, książki lub komiksu, według własnego pomysłu. Głównym zadaniem było wprowadzenie różnorodności czasów oraz prowadzenie dialogów.

Dlaczego praca metodą projektu?

Ponieważ:

-metoda projektu łączy różne treści edukacyjne z różnych dziedzin nauki;

-łączy praktykę, doświadczenie i teorię;

-przygotowuje do dorosłego życia – wykonywanie wielu zawodów wiąże się z zespołową pracą projektową;

-rozwija umiejętności takie jak: przyjmowanie odpowiedzialności, twórcze myślenie, samodzielne uczenie się, planowanie i organizacja, czy podejmowanie decyzji.

A TUTAJ możecie zobaczyć jeden z projektów.