Projekt: Prawa Dziecka Korczaka w obrazkach

Projekt: Prawa Dziecka Korczaka w obrazkach

„(…) mówiłem nie do dzieci, a z dziećmi,
mówiłem nie o tym, czym chcę, aby były,
ale czym one chcą i mogą być…”
– Janusz Korczak

Jest to doskonała okazja do kontynuacji projektu: „Prawa Dziecka Korczaka w obrazkach”, 🖼️👩‍🎨🎨 który jest realizowany w ✨ Iskierkach. ✨ A jeżeli mowa o prawach dziecka, nie może zabraknąć wspomnienia osoby Janusza Korczaka, który nieustannie podkreślał, że dziecko, mały człowiek to samoistna jednostka, która zasługuje na szacunek i przestrzeganie jej praw. ❤️

Janusz Korczak, który cenił wartości: sprawiedliwość, szacunek, godność, piękno, prawdę i miłość do bliźniego, apelował do wychowawców, aby zatroszczyli się o podstawowe prawa dziecka. Prawa dziecka przysługują bowiem każdemu dziecku niezależnie od wieku, płci, koloru skóry czy narodowości. 🇫🇷🇩🇪🇪🇸 By uczcić tę datę, dziś wszystkim dzieciom zostały przybliżone prawa dziecka oraz ich wielka ranga. Ten dzień miał wielkie znaczenie dla naszych przedszkolaków. 😊