Projekt „Mali Matematycy”

Projekt „Mali Matematycy”

W zeszłym roku szkolnym uczniowie klasy 3b wzięli udział w projekcie Uniwersytetu Dzieci, który składał się z cyklu 8 lekcji. Podczas zajęć odkrywali praktyczne zastosowanie matematyki, ćwiczyli odczytywanie godzin, poznawali jednostki miar i wag oraz uczyli się prowadzić obliczenia pieniężne. Uczestnicząc w projekcie, rozwijali również umiejętność samodzielnego, logicznego i krytycznego myślenia.