projekt edukacyjny: „Słoneczkowy czas”

projekt edukacyjny: „Słoneczkowy czas”

Nasze Słoneczka 🌞 rozpoczęły prawdziwą literacką przygodę, ✍️📖 czyli bajkową podróż 🌻📚 do krainy dziecięcej wyobraźni! 💭🧙‍♀‍🌈 W tym roku starszaki wyruszają do świata literatury, 📚 biorąc udział w projekcie edukacyjnym: „Słoneczkowy czas”. 🌞📝⏳

Celem projektu jest:
📖 kształtowanie postawy czytelniczej
📖 stwarzanie okazji do twórczej ekspresji językowej i plastycznej
📖 kształtowanie umiejętności wyrażania emocji i uczuć poprzez aktywność plastyczną
📖 włączenie rodziców do aktywnej współpracy w realizację projektu oraz wzmacnianie więzi rodzinnych
📖 zachęcanie rodziców do czytania dzieciom w domu
📖 nabywanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem
📖 wzbogacanie słownictwa oraz doskonalenie mowy komunikatywnej

Świat bajek i baśni dla każdego przedszkolaka jest czymś wyjątkowym. Bajki zabierają dzieci do świata marzeń i rozwijają wyobraźnie. Dlatego postanowiliśmy stworzyć własną bajkę! Każdy przedszkolak z grupy ma za zadanie, aby wymyślić ciąg dalszy historii…💭📙🖋️ oraz samodzielnie wykonać ilustrację. 🎨🖌️🖼️ Dziękujemy wszystkim, którzy podjęli wyzwanie i wzięli udział w projekcie. 😍 Panie prowadzące: Sabina Bąk i Ewelina Kubon.