Profesjonalne profile glebowe :)

Profesjonalne profile glebowe :)

To ona stanowi siedlisko życia ogromnej liczby organizmów roślin i zwierząt. To ona jest podstawą dla wzrostu i rozwoju zbóż, które tak chętnie zjadamy. Gleba – bo o niej mowa- była tematem powtórki materiału, w ramach której uczniowie klas 7a i 7b stworzyli w grupach profesjonalne profile glebowe.

Uczniowie mieli za zadanie zaprojektować, wybrać lub stworzyć mieszankę materiału i ułożyć odpowiednie warstwy tak, by powstała gleba bielicowa, mada, brunatna lub czarnoziem. Wszyscy mieliśmy przy tym dużo pracy i zabawy.