Praktyczny wymiar pH

Praktyczny wymiar pH

Uczniowie drugiej klasy Gimnazjum TAK podczas zajęć chemii zmierzyli się bezpośrednio i praktycznie ze skalą pH. Podczas lekcji w formie laboratorium określali pH substancji codziennego użytku, a mianowicie: mydła, mleka, Coca-Coli, proszku do pieczenia oraz sody oczyszczonej. 

Wartość pH służy do odróżniania odczynów kwaśnych od zasadowych oraz do określenia ich stężenia. Wszystkie roztwory wodne mają określoną wartość pH od 0 do 14. Stężenie 7 odpowiada roztworom obojętnym. Roztwory kwaśne mają pH od 0 do 7, a zasadowe od 7 do 14.

Nasi uczniowie poznali przykłady skali pH w praktyce:

  • w rolnictwie (pH gleby przy uprawie ziemniaków wynosi 4,5 – 6, ogórków 5,5 – 6,5)
  • w ogrodnictwie (pH gleby dla drzew owocowych wynosi 6,5 – 7,7)
  • w hodowli ryb (większość gatunków pH 6,4 – 7)

Człowiek składa się w 70-80% z wody, więc mówi się o pH ludzkiego organizmu. Organizm stale dąży do zachowania równowagi kwasowo-zasadowej. Zbyt duża ilość zakwaszających lub alkalizujących pokarmów powoduje, że organizm pobiera brakujące elementy z komórek, niszcząc je. To negatywnie odbija się na naszym zdrowiu i wyglądzie. W tym sensie możemy mówić o pH:

  • w dietetyce (problem zakwaszenia organizmu i wiedza dotycząca tego, jakie potrawy jeść, żeby neutralizować pH organizmu)
  • w dermatologii (choroby skórne jako efekt zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej)
  • w medycynie (pH krwi zdrowego człowieka wynosi 7,4 spadek poniżej 6,8 lub wzrost powyżej 8 powoduje skutki śmiertelne)
IMG_1141 IMG_1144 IMG_1154 IMG_1155 IMG_1158