Praca na stacjach

Praca na stacjach

Praca na stacjach ⛳ jest dobrym pomysłem na wieloaspektowe powtórzenie, bądź utrwalenie poznanego do tej pory słownictwa oraz krótkich zwrotów w języku obcym 🇬🇧🇩🇪🇪🇸. Jest to metoda aktywnego angażowania dziecka w zajęcia dydaktyczne.

Grupa zostaje w tym samym czasie podzielona na kilka zespołów, przy czym każdy z nich ma inne zadanie do wykonania. Nad prawidłowym wykonaniem każdej pojedynczej aktywności czuwa inny , mówiący w języku obcym nauczyciel (tzw. opiekun stacji). Po upływie wyznaczonego czasu każdy z zespołów zmienia stację/przechodzi do wykonania następnego zadania. Zmiany trwają do momentu wykonania wszystkich aktywności przez każdą grupę. Można w ten sposób zachęcić nawet najbardziej nieśmiałe dzieci do wzajemnego zadawania sobie prostych pytań (scenka w sklepie spożywczym: pytania o produkt, jego cenę itd.).