Pozwól mi zrobić to samemu po angielsku

Pozwól mi zrobić to samemu po angielsku

Na wielu naszych lekcjach języka angielskiego dzieci same opanowują nowy materiał przez aktywne używanie przygotowanych wcześniej przez nauczyciela pomocy edukacyjnych. Tak było w klasie 1a, gdzie uczniowie najpierw samodzielnie stworzyli obrazkowy słownik żywności, a następnie sami się kontrolowali, czy nie popełnili gdzieś błędu.

Uczniowie poznawali słownictwo związane z jedzeniem. Układali obrazki (tzw. flashcards), jednocześnie poznając zapis danego słowa. Kolejnym krokiem było samodzielne utworzenie słownika obrazkowego. Dzięki pomocy – koła słów i obrazów – mogli samodzielnie przygotować dla siebie słowniczki.

Wielu dzieciom (i dorosłym również) łatwiej przychodzi zapamiętanie nowych wyrazów, kiedy podczas ich poznawania wykonują dodatkowe czynności, angażujące kilka zmysłów jednocześnie. To dlatego łatwiej jest się nauczyć piosenki po angielsku, niż wszystkich słów, które składają się na jej tekst oddzielnie. Ruch sprzyja zapamiętywaniu i utrwalaniu wiadomości – w przypadku naszej lekcji – poznanych słów. Dlatego następnego dnia uczniowie, spacerując po klasie, zapamiętywali obrazy i słowa znajdujące się w kole leżącym na dywanie. Później łatwiej im było poprawnie wypełnić karty sprawdzające poziom znajomości nowego słownictwa.

Podczas tych zajęć uczniowie klasy 1a uczyli się języka angielskiego w ramach zajęć uwzględniających następujące zasady:

  • nauka wymaga aktywności po stronie uczącego się, dlatego samodzielne uczenie się dzieci jest skuteczniejsze od nauczania dzieci przez nauczyciela (neurodydaktyka, Montessori),
  • nie wyręczaj dzieci, szczególnie w sprawach, w których same są w stanie sobie poradzić:  pozwól mi zrobić to samemu – nie wyręczaj mnie (Montessori),
  • samokontrola błędów wyrabia u dzieci krytycyzm, uczy analizowania własnych czynności i ich efektów oraz wzmacnia poczucie własnej wartości i wiary w siebie (Montessori),
  • metody aktywne i wielozmysłowe poznanie pomagają ludziom uczyć się języków obcych w bardziej naturalny sposób, niż poprzez długotrwałe powtarzanie słownictwa i zasad gramatyki (metoda C. Rose).