Poznajemy zwierzęta

Poznajemy zwierzęta

W ubiegłym tygodniu tematem przewodnim były zwierzaki🐼. Żabki🐸 poznały zwierzęta mieszkające w różnych miejscach na Ziemi. Podczas zajęć rozmawialiśmy o zwierzęcych domkach, a także o tym jak wygląda skóra i futerko poszczególnych zwierząt.

W trakcie wspólnych aktywności maluchy dokonywały podziału zwierząt ze względu na ich wielkość, układały zwierzakowe puzzle🧩, tworzyły pracę plastyczną stosując metodę Finger Painting, a także ćwiczyły umiejętność pracy z nożyczkami. Słuchały wiersza, trenując koncentrację oraz pamięć słuchową. Dzieciom towarzyszyły również zabawy glottodydaktyczne, których celem jest wprowadzenie do czytania i pisania w naturalny sposób, zgodny z etapami rozwoju dzieci oraz ich słuchu fonemowego. Metoda ta ponadto pomaga niwelować w przyszłości trudności ortograficzne.

Nie zabrakło również śpiewania i zabaw ruchowych. Zabawy ruchowe znacząco sprzyjają czynnemu wypoczynkowi i likwidują napięcie nerwowe, mają na celu wspomagać rozwój osobowy dziecka oraz zwiększać wydolność organizmu☺️.