Poznajemy tradycje i zwyczaje wielkanocne

Poznajemy tradycje i zwyczaje wielkanocne

Dzieci dowiedziały się co powinno znaleźć się w święconce, a także poznały symbolikę poszczególnych produktów z koszyczka. 🧺🌿🍽️🥚🧂🥖 🥮

Przedszkolaki kształtowały również umiejętność klasyfikacji. Rozwój zdolności klasyfikowania wiąże się z lepszym rozumieniem rzeczywistości, sprawniejszym jej porządkowaniem i nazywaniem.

Kolejną formą aktywności na zajęciach był ruch z muzyką. 🎹🎶💃🕺 Stosowanie tej formy zajęć jest ważne z wielu powodów. Jeśli pozwolimy dzieciom podporządkować się rytmowi muzycznemu i wyrazić go ruchami własnego ciała, umożliwimy im tym samym bezpośrednie aktywne przeżycie muzyki. 🎵🎤🪘Jest to więc najlepsza droga zbliżenia muzyki do dziecka. Bezpośrednie aktywne przeżycie dynamiki, tempa, rytmu, artykulacji, przebiegu melodii i całej formy może stać się czynnikiem rozwoju wrażliwości na zjawiska muzyczne, co prowadzi do rozwoju wrażliwości estetycznej i emocjonalnej. 😉