Poznajemy elementy języka migowego

Poznajemy elementy języka migowego

W ramach zajęć „Poznajemy zawody naszych rodziców”, Pszczółki spotkały się z niezwykłym gościem – Panią Ewą, która należy do Polskiego Związku Głuchych w Opolu. Spotkanie to zainicjowała pani Magda, mama Łukasza.

Wokół nas jest wiele osób i dzieci słabo słyszących lub niesłyszących, a przy tym nie porozumiewających się werbalnie, jedynie za pomocą gestów. Polski język migowy służy do komunikacji z osobami niesłyszącymi. Pani Ewa opowiedziała i pokazała nam, jak poznają świat i porozumiewają się osoby niedosłyszące.

Pszczółki poznały proste elementy języka migowego: litery, podstawowe słowa, zwroty, nazwy kolorów i zwierząt. Dzięki temu nasze pociechy potrafią używać zwrotów grzecznościowych bez słów! To była wspaniała lekcja tolerancji i akceptacji „inności”. Serdecznie dziękujemy za poświęcony czas i bardzo interesujące zajęcia!