Poloniści po godzinach

Poloniści po godzinach

Nasi poloniści ciężko ostatnio pracowali w czasie wolnym od zajęć. Na zlecenie Instytutu Badań Edukacyjnych opracowywali pomoce dydaktyczne, które będą użyteczne w świetle nowej podstawy programowej z języka polskiego.

Fakt, że wybrano nas do realizacji tego zadania, jest dla nas olbrzymim wyróżnieniem.