Podsumowanie tygodnia: Planeta ziemia

Podsumowanie tygodnia: Planeta ziemia

Książki były dla nas przez ostatnie dni głównym tematem. Staraliśmy się rozbudzić w przedszkolakach zainteresowania czytelnicze i mamy nadzieję, że nam się to udało.

Przedszkolaki dowiedziały się jak powstaje książka i papier, zapoznały się z różnymi rodzajami książek, porównywały je ze sobą pod względem wysokości, grubości a nawet wagi. Te umiejętności szacowania i prostego porównywania będą dzieciom pomocne w codziennym życiu. Zajęcia w tym tygodniu miały również na celu nauczenie szacunku do książek. Celem wielu zajęć było rozwinięcie umiejętności językowych dzieci poprzez budowanie dłuższych wypowiedzi, obdarzanie uwagą innych rozmówców, płynne, wyraźne i zrozumiałe wypowiadanie się. Dzieci poznały również nową literę – F, f. Potrafią już rozpoznać większość liter alfabetu.

Jednym z ciekawszych zadań w tym tygodniu było zaprojektowanie okładki własnej książki i narysowanie do niej ilustracji. Przy okazji tego zadania dzieci zapoznały się z budową książki i jej elementami. W tym tygodniu dzieci doskonaliły umiejętności społeczne poprzez pracę w grupach i przestrzeganie ustalonych zasad. Zachęcamy Państwa do grania z dziećmi w gry planszowe, dzięki takim aktywnościom dzieci przyzwyczajają się do ponoszenia porażki i radzenia sobie z tak trudnymi emocjami. Przyszły tydzień poświęcimy na kształtowanie postaw patriotycznych.