Podsumowanie tygodnia: Muzyka

Podsumowanie tygodnia: Muzyka

W minionym tygodniu rozmawialiśmy w przedszkolu o muzyce. Dzieci uczestniczyły w wielu zabawach dźwiękowych, tworzyły instrumenty, poznawały różne rodzaje ekspresji muzycznej. Próbowały nazwać uczucia, które towarzyszyły im podczas słuchania i tworzenia muzyki.

Uczestniczyły w zabawach badawczych, wykonały eksperyment pokazujący drganie fal dźwiękowych. Rozwijały swoje umiejętności matematyczne, klasyfikujący przedmioty i definiując podobieństwa i różnice między nimi. Dopasowywały różne rodzaje utworów do odpowiednich uroczystości. Śpiewały „sto lat” i poznały jego odpowiednik w języku angielskim, hiszpańskim a nawet niemieckim. Dzieci nauczyły się rozpoznawać literę h, H, pisać ją pośladzie i samodzielnie. Dzieci próbowały wyrażać treść utworu poprzez ruch i środki plastyczne. Utrwaliły informacje dotyczące bezpiecznego poziomu głośności dźwięków, dowiedziały się, jak dbać o słuch. Malowały ilustrację do utworu Walc kwiatów P. Czajkowskiego.