Podsumowanie pracy z mitami greckimi – klasa 5c

Podsumowanie pracy z mitami greckimi – klasa 5c

Tradycyjnie w naszej szkole uczniowie realizują projekt mitologiczny, by w ciekawy sposób zapamiętać mity greckie. Zdalne nauczanie wcale w tym nie przeszkodziło. Co więcej, pozwoliło uczniom na pochwalenie się swoją kreatywnością.

Zadaniem uczniów było stworzenie komiksu, w którym przedstawią wybrany przez siebie mit lub wybraną historię boga lub herosa. Technika wykonania komiksu była dowolna – można było go narysować na kartce lub stworzyć w wybranym przez siebie programie komputerowym.

Co daje takie zadanie? Celem przekładu intersemiotycznego jest doprowadzenie do lepszego zrozumienia i interpretacji dzieła, a także wyrażanie myśli i uczuć z nim związanych. Często między innymi poprzez obrazy uczniom łatwiej przedstawić daną historię i wyrazić przez to uczucia związane z analizowanym tekstem.

Co więcej uczniowie mają okazję do lepszego zapamiętania mitu, przekazania go w taki sposób, jak oni go widzą oraz jest to pretekst, by pokazać talenty, które drzemią w naszych uczniach.