Podróż po Europie

Podróż po Europie

Celem zajęć było:
✈️ rozwijanie i wzmacnianie postaw patriotycznych, 🇵🇱🇵🇱🇵🇱
✈️ uświadamianie potrzeby dbania o narodową tożsamość,
✈️ rozbudzanie zainteresowania innymi kręgami kulturowymi,
✈️ wykształcenie akceptacji i tolerancji wobec innych narodów i kultur.

Dzieci 🔆 poznały barwy narodowe innych krajów, 🇩🇪🇪🇸🇵🇹🇫🇷 dowiedziały się, że kraje Europy postanowiły połączyć się w jedną wielką rodzinę państw, która nosi nazwę Unia Europejska, 🇪🇺 poznały jej flagę i kolory. 🌈 W ramach zajęć powstała również piękna praca plastyczna. 👩‍🎨🖐️🎨 ✏️✂️