Pierwszy dzień wiosny!

Pierwszy dzień wiosny!

Za oknem coraz więcej słońca, przyroda budzi się do życia, wiosna… 🙂

Szkoła opustoszała, nasi uczniowie z wielką radością powitali ulubioną porę roku: część klas pojechała na wycieczki, niektórzy bawili się w podchody lub na placu zabaw, a jeszcze inni byli na kręglach i w ZOO.

Ubraliśmy również tego dnia kolorowe skarpetki, aby pamiętać o ludziach niezwykłych, z trisomią 21 chromosomu. 🙂