Pedagogika zabawy

Pedagogika zabawy

W naszym przedszkolu dzieci rozwijają swoją kreatywność i poczucie wartości poprzez szeroki wachlarz metod pedagogiki zabawy. Pedagogika zabawy to działanie w grupie, które sprawia radość, uczy, bawi oraz wychowuje.

Metody te likwidują lęk, strach, napięcie mięśniowe oraz napięcia psychiczne, angażują w działanie wszystkie zmysły, wyzwalają aktywność twórczą, uczą współpracy z innymi. Stosując metody pedagogiki zabawy, uzyskujemy wspaniałe efekty. Grupa się integruje, znika rywalizacja między przedszkolakami, dzieci stają się bardziej twórcze, aktywne oraz komunikatywne.

Podczas zabawy dziecko ma okazję zdobyć wiedzę oraz rozwijać umiejętności. Poprzez zabawy w sklep dzieci kształtują zasady kultury osobistej, używają zwrotów grzecznościowych, pielęgnują postawy życzliwości w odniesieniu do innych ludzi. Zdobywają umiejętności matematyczne, logicznego myślenia oraz wyodrębniania, grupowania i nazywania przedmiotów według określonych kryteriów.