Paweł Andrejczuk – lingwista

Paweł Andrejczuk – lingwista

Zna 5 języków i pomimo młodego wieku zwiedził już kawał świata. Pasjonuje się lingwistyką stosowaną i myśli o karierze naukowej w tej dziedzinie. To członek naszej drużyny mistrzów Polski Odysei Umysłu z 2008 r. Ma na swoim koncie również pełnienie funkcji sekretarza generalnego cyklicznej konferencji Silesian Model United Nations.

Paweł Andrejczuk – bo o nim mowa – to absolwent naszej szkoły podstawowej z 2008 roku. Paweł odbywał niedawno u nas praktyki studenckie. Od wielu lat angażuje się w organizowanie konferencji SilMUN. Uczestnicząca w nich młodzież na trzy dni wciela się w rolę przedstawicieli 18 państw i debatuje – po angielsku – o istotnych problemach współczesnego świata. Dokładnie tak, jak czynią to dorośli uczestnicy obrad ONZ.