Opracowanie gry planszowej… na chemii? :)

Opracowanie gry planszowej… na chemii? :)

Nasi siódmoklasiści na lekcjach chemii przygotowali gry planszowe na temat chemicznych zanieczyszczeń powietrza. Uczniowie formułowali pytania, przygotowywali odpowiedzi, a także w ciekawy sposób opracowywali część graficzną i strategię gry. W ramach utrwalenia wiadomości każdy mógł przetestować swoją grę. 😉