OK! Let’s go outside!

OK! Let’s go outside!

„Dziecku potrzebny ruch, powietrze, światło – zgoda, ale i coś jeszcze. Spojrzenie w przestrzeń, poczucie wolności – otwarte okno. […]” Janusz Korczak, Dzieła, Tom 7: „Jak kochać dziecko.”

Klasa trzecia oraz czwarta podczas lekcji języka angielskiego mogła cieszyć się ruchem na świeżym powietrzu, jednocześnie powtarzając słownictwo poznane w ciągu roku szkolnego.