Odwiedziny fotografa przyrody

Odwiedziny fotografa przyrody

Na kółku fotograficznym odwiedził nas Pan Adrian Grela, który od wielu lat fotografuje przyrodę. Nasi uczniowie dowiedzieli się m. in., jak wiele wysiłku kosztuje bycie niezauważalnym dla zwierząt w ich naturalnym środowisku. Mieli także możliwość zrobienia zdjęcia wielkim obiektywem Nikona o ogniskowej 600 mm, który umożliwia robienie zbliżeń z dużej odległości.