O życiu ludzi pierwotnych

O życiu ludzi pierwotnych

20160309_083623Na pełnej aktywnych metod lekcji historii dotyczącej życia pierwszych ludzi, uczniowie poznali warunki życia naszych przodków prowadzących koczowniczy i osiadły tryb życia. Dowiedzieli się też, co dało ludziom pierwotnym opanowanie umiejętności rozpalania ognia.

Zwiedzanie wirtualnej jaskini i rysowanie ze słuchu

Dzięki aplikacji przeglądarkowej Lascaux uczniowie odbyli wirtualny spacer po jaskini zamieszkiwanej przed tysiącami lat przez człowieka, podczas którego obejrzeli naskalne malowidła. Następnie otrzymali kartki i wysłuchali audiodeskrypcji malowidła „Bizon ugodzony dzidą”. Ich zadaniem było narysować swoją własną wersję tego dzieła. Kiedy w końcu mogli zobaczyć oryginalne malowidło, okazało się, że wielu z nich rysując ze słuchu, sporządziło bardzo podobny obraz.

Zabawa w małych alchemików

Kolejne zadanie uczniów wiązało się z ćwiczeniem umiejętności logicznego myślenia. Czwartoklasiści przy pomocy aplikacji Little Alchemy mieli możliwość wczucia się w rolę ludzi tworzących pierwsze cywilizacje i poprzez łączenie dostępnych w przyrodzie sił i surowców, mogli tworzyć kolejne surowce, a nawet przedmioty. Zadanie to rozbudziło kreatywność uczniów i uświadomiło im, że osiągnięcia pierwszych ludzi rozumnych wiązały się z nie lada wysiłkiem intelektualnym, ryzykiem, pomysłowością, a czasem pewną dozą przypadku. Bo przecież nasi przodkowie nie byli od nas mniej zdolni, musieli po prostu wszystko wymyślić od początku 🙂 .

Little AlchemyPS. Po lekcji Zosia – jedna z uczennic – tak się zaangażowała w wirtualne tworzenie przedmiotów w aplikacji Little Alchemy, że osiągnęła wynik 323 rzeczy (widoczny w lewym dolnym rogu ekranu). Zosia zapowiada, że będzie tworzyć dalej. Gratulujemy wytrwałości i pomysłowości.