Nazywamy emocje

Nazywamy emocje

Ten tydzień dotyczył emocji – tematu trudnego, ale niezwykle ważnego dla nas wszystkich, zwłaszcza dla dzieci. Głównym celem było utrwalenie nazw i cech charakterystycznych różnych uczuć, ale również pomoc dzieciom w przeżywaniu emocji w odpowiedni sposób.

Dzieci uczyły się rozpoznawać nie tylko emocje własne, lecz także cudze, oraz podchodzić do nich z szacunkiem. Nauczyły się rozróżniać emocje przyjemne i nieprzyjemne, a także poznały nowe strategie radzenia sobie z tymi złymi. Oddawały różne emocje mimiką i gestami, zastanawiały się, jak na nie zareagować.

Dużo czasu poświęciliśmy dwóm ważnym, lecz trudnym emocjom – złości i lękowi. W tym tygodniu powstało kilka prac plastycznych oraz wprowadziliśmy literkę J,j.