Nasz bohater…

Nasz bohater…

Realizacja: Towarzystwo Alternatywnego Kształcenia

Zasięg: regionalny

Grantodawca: Województwo Opolskie pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Opolskiego

Konkurs grantowy: „Opolskie EDUKO 2016-2018”

Głównym celem projektu było poznanie i popularyzacja lokalnych bohaterów – współczesnych i historycznych – związanych z ideą samorządności. Chcielibyśmy wykorzystać do tego celu możliwości, jakie daje Teatr Kamishibai.

Święto samorządności

W roku 2018 obchodziliśmymy 20-lecie samorządności wojewódzkiej i powiatowej. W związku z tym głównym celem projektu „Nasz bohater w Teatrze Kamishibai” było poznanie i popularyzacja lokalnych „bohaterów” – patriotów, samorządowców, ludzi kultury, sztuki, sportu, patronów szkół/placówek (postaci zarówno historycznych, jak i współczesnych) związanych z ideą samorządności poprzez ciekawą formę – prezentację tych postaci za pomocą Teatru Kamishibai.

Warsztaty i konkurs Kamishibai

W ramach realizacji projektu odbyły się sześciogodzinne warsztaty dla ok. 15 – 20 nauczycieli różnych specjalności, z 4 różnych placówek edukacyjnych (szkoły i przedszkola) z terenu woj. opolskiego dotyczące pracy z dziećmi/młodzieżą za pomocą Teatru Kamishibai, a następnie konkurs dla uczniów z tych placówek na prezentację wybranej postaci w formie Teatru Kamishibai, który odbędzie się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu.

Projekt „Nasz bohater w Teatrze Kamishibai” łączył w sobie zarówno działania edukacyjne poprzez udział nauczycieli w warsztatach oraz twórcze – wykonanie przez uczniów „własnych” teatrów Kamishibai prezentujących wybrane/wybraną postać ze środowiska lokalnego, a także angażuje lokalną społeczność poprzez poszukiwanie przez uczniów postaci do zaprezentowania, wywiady środowiskowe, spotkania, itp.

„Kolory Wolności”

W ramach projektu powstały profesjonalne plansze do teatru Kamishibai pt. „Kolory wolności„. Ilustracje do teatru stworzył rysownik Bogumił Żędzianowski w oparciu o opowiadanie stworzone przez uczennice 3. klasy gimnazjalnej Szkoły Podstawowej TAK: Katarzynę Błotnicką i Agatę Łozińską. W opowiadaniu poznajemy losy Ireny Sendlerowej z perspektywy papugi, która uciekła w warszawskiego ZOO. Każdy z uczestników projektu otrzymał zestaw plansz do wykorzystania w swojej instytucji. Przygotowaliśmy również film, w którym autorki czytają swoje opowiadanie do ilustracji znajdujących się na planszach.

Nasz bohater w Teatrze Kamishibai to projekt Towarzystwa Alternatywnego Kształcenia w ramach konkursu grantowego „Opolskie EDUKO 2016-2018” dofinansowanego ze środków budżetu Województwa Opolskiego pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Opolskiego.

Wydarzenia w ramach projektu:

Warsztaty Kamishibai » Konkurs Kamishibai »