Muzogram

Muzogram

Na lekcjach muzyki wykorzystujemy fantastyczne narzędzie do umuzykalniania dzieci – muzogramy.

Są to znaki graficzne odpowiednio uszeregowane, opracowane do konkretnego utworu muzycznego i kreślone schematycznie zgodnie z jego przebiegiem.

Metoda muzogramu zawiera w sobie elementy ćwiczeń grafomotorycznych, logorytmicznych, terapii ręki oraz aktywnego słuchania muzyki.