Moja Rodzina

Moja Rodzina

Od wieków rodzina jest bardzo ważnym aspektem. 👨‍👩‍👧‍👦❤️ Dla wielu osób jest nawet podstawą szczęśliwego, dobrego życia. W ostatnim czasie 🔆 Promyczki 🔆 rozmawiały o tym jakie znaczenie dla poszczególnych dzieci ma rodzina i kto wchodzi w jej skład. Dzieci wzbogacały słownictwo i kształtowały umiejętności językowe głoskując oraz sylabizując. 👶👧 Przedszkolaki wykonały również pracę plastyczną „Moja kolorowa rodzinka”. 🖌️🎨🖼️