Moja Rodzina

Moja Rodzina

Przez ostatni czas kształtowaliśmy umiejętność dotyczącą wyrażania miłości ❤️ wobec członków swojej rodziny. 👨‍👩‍👧‍👦

Rozwijaliśmy słuch fonematyczny, 👂 dokonywaliśmy analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej, 🧏 utrwalaliśmy poznane litery, 🔠 rozwijaliśmy koordynację ruchową, a podczas zabaw na macie skupiliśmy się na rozwijaniu logicznego myślenia 🧠 i umiejętności przewidywania następstw wydarzeń. 🔁

Nie zabrakło stymulowania polisensorycznego, 🖐️🎨 wspólnych gier 🎲 i zabaw muzycznych 🎶 doskonalących spostrzegawczość, równowagę oraz kształtujących prawidłową postawę, czego efekty widoczne są na zdjęciach. 😊📷