Moc czterech żywiołów

Moc czterech żywiołów

Głównym celem projektu było zbliżenie dzieci do świata przyrody, poznawanie go, dostrzeganie jego piękna, nabywanie opiekuńczego stosunku do świata roślin i zwierząt. 🌿🐌🌳

Podczas zajęć dzieci uczestniczyły w wielu eksperymentach i doświadczeniach, które pozwoliły im poznać właściwości i zastosowanie wody, 💦 ognia, 🔥 ziemi 🌍 oraz powietrza. 🌬️ Maluchy dowiedziały się również o pozytywnym jak i negatywnym działaniu żywiołów zarówno na życie człowieka, roślin, a także zwierząt. 

Realizowane zajęcia pozwoliły Iskierkom na rozwijanie pamięci, 🧠wyobraźni 🔮 oraz umiejętności wyciągania wniosków. 💡 Podczas projektu zostały wykorzystane m.in. elementy sensoplastyki 👐 jak również metoda Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej. 😊