Metoda stacji zadaniowych

Metoda stacji zadaniowych

W tym tygodniu na zajęciach dydaktycznych Biedronki poznały literkę U, u oraz liczbę 8. Najczęstszą formą przeprowadzanych zajęć była metoda stacji zadaniowych.

Stacje umożliwiają przyswajanie wiadomości za pomocą wszystkich zmysłów, stwarzając szansę nauki poprzez zabawę. Przedszkolaki zdobywają umiejętności współpracy z innymi oraz rozwijają swoją komunikację. Metoda stacji wspiera całościowy rozwój dziecka, daje szanse na eksperymentowanie, zachęca do bycia aktywnym, motywuje i nastawia pozytywnie do nauki. Bazuje ona na wykorzystywaniu wrodzonych predyspozycji uczniów, samodzielnym myśleniu, poszukiwaniu nowych rozwiązań.

Przygotowane pomoce dydaktyczne uaktywniają wiele kanałów przyswajania wiedzy. Przedszkolaki w tym tygodniu odpowiadały na pytania takie jak np.: „Jaki jest lód?”, „Co to jest śnieg?”. Wykonywaliśmy również prace plastyczne oraz uczestniczyliśmy w zabawach ruchowych. Do utrwalenia liczby 8 proponujemy przeliczanie w tym zakresie lub zabawę w gry planszowe np. z użyciem dwóch kostek zamiast jednej. W ramach przygotowania do Dnia Babci i Dziadka, nasze Biedronki bardzo chętnie wykonywały prezenty dla swoich najbliższych.