Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Cena: wliczone w koszt czesnego

W naszym przedszkolu systematycznie odbywają się zajęcia ruchowe metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Pracujemy w ten sposób m. in. nad kształceniem przez dzieci świadomości własnego ciała i przestrzeni oraz wzmacnianiem poczucia własnej wartości.

Celem prowadzonych zajęć jest:
 • kształcenie świadomości własnego ciała i przestrzeni,
 • budowanie zaufania do własnego ciała i jego możliwości działania w otoczeniu,
 • wzmacniane poczucia własnej wartości,
 • stworzenie warunków do nawiązywania pozytywnych relacji interpersonalnych
 • rozwijanie kreatywności.
Wszystko to próbujemy uzyskać za pomocą ruchu. Dzieje się tak, ponieważ zabawa ruchowa może przyczynić się do:
 • świadomości „ja fizycznego”,
 • bezpieczeństwa fizycznego i emocjonalnego,
 • wzrostu pewności,
 • różnych sposobów komunikacji i porozumiewania się,
 • poczucia bycia kreatywnym,
 • świadomości otoczenia.