Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Podobnie jak w poprzednim roku, w naszym przedszkolu odbywają się zajęcia ruchowe metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.

Celem prowadzonych zajęć jest kształcenie świadomości własnego ciała i przestrzeni, budowanie zaufania do własnego ciała i jego możliwości działania w otoczeniu, wzmacnianie poczucia własnej wartości, stworzenie warunków do nawiązywania pozytywnych relacji interpersonalnych oraz rozwijanie kreatywności.