Metoda na pokolenie iPoda

Metoda na pokolenie iPoda

Zapraszamy do zapoznania się z naszą najnowszą epublikacją, w której nauczyciele Zespołu Szkół TAK dzielą się swoimi doświadczeniami związanymi z wykorzystaniem procesu tworzenia multimediów do zwiększenia atrakcyjności edukacji szkolnej.

Szybkość dokonującego się w ostatnich dziesięcioleciach rozwoju cywilizacyjnego sprawia, że stosując tradycyjne metody nauczania, być może przygotowujemy młodych ludzi do życia w realiach, które dla nich nigdy nie staną się faktem. Dlatego też powinniśmy rozwijać edukację w oparciu o cztery filary: uczyć się, aby wiedzieć, uczyć się, aby działać, uczyć się, aby żyć wspólnie, uczyć się, aby być. Jeżeli uczniowie nabędą umiejętność samokształcenia, rozwiną swoją ciekawość, nauczą się pracować w zespole, dowiedzą się, jak wykorzystać potencjał multimediów, odważą się przejąć inicjatywę, to z pewnością zwiększą swoje szanse na sukces w życiu dorosłym. Jak tego wszystkiego dokonać? Na to pytanie nie ma jednej uniwersalnej odpowiedzi. Pewną inspirację do pierwszych działań w tym zakresie może stanowić niniejsza publikacja, zawierająca kilka propozycji dydaktycznych, które są owocem doświadczeń nauczycieli entuzjastycznie zapatrujących się na przyszłość „pokolenia iPoda”.

Projekt został dofinansowany z budżetu miasta Opole.