Medal dla Ireny Sendlerowej

Medal dla Ireny Sendlerowej

“Kto ratuje jedno życie – ratuje cały świat.”

Klasa 4a przypominała na języku polskim sylwetkę swojej patronki Ireny Sendlerowej. Uczniowie zapoznawali się z jej biografią oraz wybierali dla nich najważniejsze informacje. Dzieci czytały także fragment książki Renaty Piątkowskiej pt. “Wszystkie moje mamy” i przypominały, w jaki sposób Irena Sendlerowa ratowała dzieci z getta warszawskiego.

Uczniowie zwracali też uwagę na to, w jaki sposób nasza patronka została uhonorowana za swoje zasługi. Szczegółowo zapoznawali się z odznaczeniem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, które nasza patronka otrzymała w 1965 r. Poznawali symbolikę tego odznaczenia oraz jego znaczenie.

Na koniec sami uczniowie na lekcji tworzyli własne odznaczenia i medale dla Ireny Sendlerowej, by podziękować za tak wielkie zasługi. Zadaniem uczniów było utworzenie projektu oraz krótkiego opisu, co poszczególne elementy oznaczają. Dzieci rysowały na na swoich medalach sceny z życia naszej patronki oraz zapisywali jej cytaty.