Ludzie Bezdomni

Ludzie Bezdomni

Organizator: Gimnazjum TAK

Zasięg: szkolny

Termin: 2012

W 2012 r. w ramach udziału Gimnazjum TAK w trzyletnim ogólnopolskim projekcie e-Akademia Przyszłości, uczniowie klas gimnazjum zrealizowali projekt poświęcony sytuacji ludzi bezdomnych. 

Mózgiem tego projektu była nasza uczennica Ewa Szyszka, która nagrała, zmontowała i zrealizowała udźwiękowienie filmu. Wspólnie z grupą zaangażowanych w projekt gimnazjalistów, zbierając niezbędne materiały, spotkali się m. in. z ks. Zygmuntem Lubienieckim, osobą od lat zajmującą się problemem bezdomności i organizującą cykliczną akcję „Wigilia dla bezdomnych”. W efekcie ich pracy powstał film dokumentalny oraz prezentacja multimedialna. Opiekunem projektu był Pan Bartłomiej Janicki.