Logopedia

Logopedia

Prowadząca: Ewa Łukasik i Violetta Drelichowska

Cena: wliczone w koszt czesnego

W naszej ofercie umieściliśmy bezpłatne wsparcie logopedyczne dla wszystkich przedszkolaków, które takiej pomocy potrzebują. Na zajęcia w atrakcyjnej dla dzieci formule zaprasza pani Ewa Łukasik i Violetta Drelichowska.

Wada mowy ma ujemny wpływ na kształtowanie się osobowości dziecka, sprzyja rozwijaniu się u niego takich cech jak nieśmiałość, skrytość, poczucie niepełnowartościowości. Zazwyczaj dziecko mówiące wadliwie woli nie odpowiadać na pytania nauczyciela, być uważane za nieprzygotowane czy nie zdolne, niż narazić się na ujawnienie swojej wady. Poważniejsze wady mowy hamują rozwój myślowy dziecka utrudniając przebieg normalnych procesów myślowych i kontakty z otoczeniem.

Usuwanie wad mowy w możliwie wczesnym okresie jest rzeczą szczególnie ważną, gdyż ok. 12 – 14 roku życia utrwalają się niewłaściwe postawy artykulacyjne. Dalsza edukacja może być dla dziecka utrudniona, zwłaszcza gdy zdecyduje się ono na wybór szczególnie teraz popularnych zawodów typu: aktor, dziennikarz radiowy, prezenter telewizyjny, adwokat etc. Wskazane przykłady wymagają prawidłowej mowy, a jej korekta w późniejszym wieku życia dziecka będzie bardo wymagająca.

Logopedia obejmuje:

  • kształtowanie prawidłowej mowy u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, czyli dbanie o jak najlepszy prawidłowy jej rozwój pod względem fonetycznym, gramatycznym i leksykalnym
  • doskonalenie mowy już ukształtowanej
  • usuwanie wad mowy
  • nauczanie mowy (mówienia i rozumienia) w wypadku jej utraty lub braku
  • usuwanie zaburzeń głosu
  • usuwanie trudności w czytaniu i pisaniu