Logiczny uczeń

Logiczny uczeń

Organizator: Uniwersytet Opolski

Zasięg: miejski

Uniwersytet Opolski realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „LOGICZNY UCZEŃ SZKOŁY GIMNAZJALNEJ JAKO III MISJA UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO”.

Celem projektu jest rozwój III misji Uniwersytetu Opolskiego poprzez prowadzenie przez kadrę dydaktyczną uczelni zajęć fakultatywnych rozwijających kompetencje ogólnorozwojowe związanych z: krytycznym, samodzielnym myśleniem; poprawnym argumentowaniem; logiką oraz heurystyką w okresie 01.09.2017-30.06.2019 wśród 220 (111K/109M) uczniów szkół gimnazjalnych z terenu miasta Opola.

Szczegóły projektu »

Harmonogram zajęć na rok szkolny 2018/2019 »