Liczebniki w języku hiszpańskim

Liczebniki w języku hiszpańskim

Jak utrwalić liczebniki w języku hiszpańskim? To proste!

Klasa 4a przekonała się jak łatwo można sobie z nimi poradzić, wykorzystując do tego karty oraz balony.

Pierwsza zabawa to połączenie minikonwersacji z praktykowanie liczebników za pomocą kart domino. Uczniowie również przećwiczyli zadawanie pytań „quién tiene…” oraz odpowiedzi „yo tengo..”.

Druga zabawa polegała na wykorzystaniu balonu z napisaną na nim cyfrą oraz ustawienie się w odpowiedniej kolejności aby stworzyć liczebniki, o który prosi nauczyciel.