Lekcja anatomii

Lekcja anatomii

Anatomia człowieka to dla większości dzieci fascynujący temat, przyswajanie go staje się prawdziwym wyzwaniem. 💪💡 Gwiazdeczki 💫 poznawały budowę ciała człowieka, jego układ kostny 💀 i pokarmowy wykonując trening koordynacji oko-ręka 👀 oraz małej motoryki. 🖐️🖐️

Zabawy z kolorowymi piłkami 🏏 rozwijały spostrzegawczość wzrokową oraz koncentrację uwagi. 😊

Doskonaliliśmy również poczucie przynależności narodowej. 🇵🇱 Dzieci poznawały symbole narodowe wplecione w elementy kodowania. ✍️😊