Legalna ściąga

Legalna ściąga

Żyjemy w świecie, w którym informacje są na wyciągnięcie ręki. Przy tak nieograniczonym dostępie do danych – traci na znaczeniu umiejętność ich zapamiętywania. Z kolei ilość informacji, jakie przetwarzamy każdego dnia, wymaga od nas biegłości w zakresie ich porządkowania, weryfikacji i systematyzacji.

Na lekcji matematyki uczniowie tworzyli własne podręczniki, z których mogli później skorzystać podczas… sprawdzianu z ułamków. W ten sposób powstały pomysłowe legalne ściągi w formie map myśli.

Celem tej lekcji było powtórzenie i usystematyzowanie informacji o działaniach na ułamkach, ale przede wszystkich pokazanie uczniom, jak przygotowywać sobie efektywne notatki, które mogą być dużym wsparciem przy rozwiązywaniu problemów, przed którymi stajemy na co dzień (w tym wypadku rozwiązaniu zadań z matematyki). Informacje z własnoręcznie przygotowanych książeczek były szybciej odszukiwane i lepiej wykorzystane, niż z gotowych materiałów dostarczanych przez nauczyciela. Przygotowanie podręczników wymagało głębokiego przetworzenia informacji przez ucznia, dzięki czemu dzieci uczyły się nieświadomie podczas samej czynności tworzenia ściąg.

Podczas zajęć dzieciaki poznały podstawy tworzenia map myśli. Dowiedziały się czym jest:

  • niechronologiczna organizacja danych,
  • segregacja kolorystyczna,
  • rysunek symboliczny i ilustracja jako forma prezentacji danych
IMG_9468 IMG_9474 IMG_9475 IMG_9478 IMG_9482 IMG_9494 IMG_9496 IMG_9497