Lapbooki naszych czwartoklasistów

Lapbooki naszych czwartoklasistów

Podczas pracy zdalnej staramy się jak najbardziej aktywizować uczniów, by wiedza, która jest przekazywana na lekcjach, została w głowach uczniów. Jak to zrobić?

Jedną z metod, która pozwala uczniom utrwalić poznane wiadomości, jest tworzenie lapbooka. Jest to już dosyć popularna forma, w naszej szkole jest bardzo lubiana przez nauczycieli i uczniów. Jest to papierowa teczka lub książka, w której jest pełno papierowych kieszonek i rysunków z informacjami o danym zagadnieniu. Mogą pojawić się wykresy, zagadki czy też ważne słówka z opracowanego tematu lekcji. Jak ją można wykorzystać w edukacji zdalnej?

Klasa czwarta przygotowywała lapbooki z matematyki i języka polskiego. Lapbook matematyczny dotyczył liczb naturalnych. Jedni skupili się na poznanych cechach podzielności, inni na potęgach lub zegarach i kalendarzu. Z kolei lapbook z języka polskiego był pretekstem do podsumowania pracy z lekturą “Mikołajek” Renego Goscinnego.

Co daje praca z lapbookiem? Sprawia, że dziecko musi powtórzyć dane zagadnienie, opracować je samodzielnie i przełożyć na “papierową książkę”. Co więcej, uczeń sam wybiera ważne informacje i je przekłada na zadania, więc jeszcze lepiej utrwala wiedzę o danym temacie. Lapbook sprzyja też twórczej pracy oraz rozwija kreatywność u dzieci, ponieważ każdy uczeń sam decyduje, jaką ostateczną formę przyjmie jego praca.