Kosmiczne zabawy

Kosmiczne zabawy

W ostatnim czasie na zajęciach dydaktycznych Biedronki🐞 rozbudzały zainteresowanie kosmosem🌙⭐️, zgłębiały literaturę tematyczną📖. Dzieci poznały obiekty i zjawiska występujące w kosmosie oraz poznały wygląd i nazwy planet Układu Słonecznego🚀🌎. W ramach zajęć plastycznych wykonały pracę grupową „Gwiazdozbiór Wielkiej Niedźwiedzicy”🌌. Ponadto zajęcia urozmaicały zabawy dydaktyczne kształtujące wyobraźnię i inwencję twórczą oraz rozwijały mowę dzieci. Nie zabrało zabaw ruchowych oraz ciekawych tekstów literackich✨🤩.