Konkurs poetycki im. Ireny Sendlerowej

Konkurs poetycki im. Ireny Sendlerowej

Konkurs poetycki im. Ireny Sendlerowej

Tytuł wiersza- “Walka o życie”

Konkurs dla uczniów klas VI-VIII ZSP TAK im. Ireny Sendlerowej

Termin nadsyłania prac: do 05.02.2021 Nagrody:

Miejsca I-III- Nagrody książkowe, ocena- 100% z j. polskiego oraz publikacja wierszy na stronie internetowej i Facebooku naszej szkoły.

Nagroda dodatkowa: -do wybranego wiersza zostanie stworzona aranżacja wokalno-muzyczna (piosenka), która zostanie opublikowana na Facebooku i kanale Youtube naszej szkoły. (Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzenia drobnych zmian w wybranym tekście, w celu przearanżowania go na piosenkę.)

Ramy konkursowe:

-rzeczywistość wojenna, związana z niesieniem pomocy dzieciom podczas II wojny światowej;

-działalność Ireny Sendlerowej polegająca na niesieniu pomocy dzieciom z getta warszawskiego.

Prace konkursowe proszę wysyłać na adres: wojciech.machon@tak.opole.pl.

Wybrane prace zostaną opublikowane na Facebooku naszej szkoły dnia 15.02.2021 o godzinie 18 00.