Konferencja A New Way Project

Konferencja A New Way Project

Szkoła TAK uczy nie tylko uczniów, ale również nauczycieli. 🙂

W ramach projektu, który realizujemy od dwóch lat w partnerstwie między innymi z Norwegią, odbyła się konferencja – A New Way Project. Nauczyciele języków obcych wymieniali się swoimi doświadczeniami i umiejętnościami w zakresie twórczego nauczania, uczestniczyli w warsztatach metodycznych oraz tzw. ‘żywej bibliotece’, czyli spotkaniach i dyskusjach na żywo.

W ramach projektu A New Way Project powstały dwa Przewodniki Metodyczne dla nauczycieli i Bank Pomysłów.